cesta ke světlu

mise.

co nás vedlo k založení této neziskovky

Nadační fond byl založen za účelem upevňování a rozvíjení duchovních, morálních a kulturních hodnot národa a přispívání k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. 

  1. všestranném přispívání a působení k rozvoji duchovních a morálních hodnot národa a k podpoře a udržení kulturního dědictví a památek;

  2. podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo se nachází v tíživé životní situaci;

  3. podpoře sociálně znevýhodněných či nemocných dětí a podpoře dětí z dětských domovů;

  4. podpoře vzdělanosti a gramotnosti seniorů v používání moderních technologií v běžném životě a šíření osvěty v této oblasti;

  5. podpoře talentovaných lidí v oblasti umění;

  6. poskytování pomoci politicky, rasově, nábožensky či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v tuzemsku;

  7. poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu v souladu s účelem nadačního fondu;

  8. pořádání kulturních, vzdělávacích a jiných společenských akcí;

  9. shánění sponzorů a dárců pro podporu účelu nadačního fondu;

  10. poskytování služeb a prodeji produktů za účelem podpory jednotlivých projektů.

 

dobro.

místa na světě, kam přineseme dobro 
Podpořili jsme
Naše projekty
 
 

obchod.

nápaditý obchod, jehož cílem je přispívat na dobré účely