cesta ke světlu

mise.

co nás vedlo k založení této neziskovky

Nadační fond byl založen za účelem upevňování a rozvíjení duchovních, morálních a kulturních hodnot národa a přispívání k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. 

  1. všestranném přispívání a působení k rozvoji duchovních a morálních hodnot národa a k podpoře a udržení kulturního dědictví a památek;

  2. podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo se nachází v tíživé životní situaci;

  3. podpoře sociálně znevýhodněných či nemocných dětí a podpoře dětí z dětských domovů;

  4. podpoře vzdělanosti a gramotnosti seniorů v používání moderních technologií v běžném životě a šíření osvěty v této oblasti;

  5. podpoře talentovaných lidí v oblasti umění;

  6. poskytování pomoci politicky, rasově, nábožensky či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v tuzemsku;

  7. poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu v souladu s účelem nadačního fondu;

  8. pořádání kulturních, vzdělávacích a jiných společenských akcí;

  9. shánění sponzorů a dárců pro podporu účelu nadačního fondu;

  10. poskytování služeb a prodeji produktů za účelem podpory jednotlivých projektů.

 

dobro.

místa na světě, kam přineseme dobro 
Podpořili jsme
Naše projekty
 
 

obchod.

nápaditý obchod, jehož cílem je přispívat na dobré účely
 

kontakt.

pokud máte něco na srdci, zde nás můžete kontaktovat
Nadační fond Solidarity
Křižovnická 86/6, Praha 110 00
IČO: 06376461 / DIČ: CZ06376461